filete pez palo asturpesca

Filete pez palo distribuido por Asturpesca.